[1]
L. H. P. Pedersen, “Hanne Mørk: Tolkning i justitssektoren. En innføring i tolkning i retten, hos politiet, barnevernet, i asylsaker og i fengselet”, NTfK, bd. 107, nr. 2, s. 175–178, jun. 2020.