[1]
J. Flyghed og I. Schoultz, “Företags försvar vid anklagelser om brott – betydelsen av den nordiska kontexten”, NTfK, bd. 106, nr. 3, s. 297–314, dec. 2019.