[1]
G. T. Nielsen, “Jørn Vestergaard: Straffeproces – grundtræk af dansk strafferetspleje”, NTfK, bd. 104, nr. 3, s. 340–347, jul. 2019.