[1]
S. Clausen, “Indførelsen af RNR-principperne i den danske kriminalforsorg”, NTfK, bd. 104, nr. 1, s. 28–59, feb. 2017.