Olaussen, L. P. (2015) “Prisonisering - en ubekreftet ‘jernlov’ om sosialt liv bak murene”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 102(3), s. 276–302. doi: 10.7146/ntfk.v102i3.71826.