Lahti, R. (2015) “Straffrätten på 2020-talet - från Cesare Beccarias Om brott och straff (1764) till en allt mer internationell och europeisk straffrätt”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 102(3), s. 262–275. doi: 10.7146/ntfk.v102i3.71825.