Johansen, N. B. (2015) “Kriminologers bruk av teori: Svar til Leif Petter Olaussen”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 102(2), s. 212–218. doi: 10.7146/ntfk.v102i2.71822.