Träskman, P. O. (2015) “Brottslighet och brottskontroll i Finland och de andra Nordiska länderna: Banbrytare eller eftersläntrare?”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 102(2), s. 149–174. doi: 10.7146/ntfk.v102i2.71819.