Gröning, L. (2015) “Tilregnelighet og utilregnelighet: begreper og regler”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 102(2), s. 112–148. doi: 10.7146/ntfk.v102i2.71818.