Ericsson, K. (2015) “Til minne om Nils Christie”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 102(2), s. 109–111. doi: 10.7146/ntfk.v102i2.71817.