Nielsen, G. T. (2010) “Er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol en trussel for fundamentale strafferetlige principper?”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 97(3), s. 363–378. doi: 10.7146/ntfk.v97i3.71767.