Ingemann-Hansen, O., Brink, O., Sarboe, S., Sørensen, V. og Charles, A. V. (2009) “Retsligt udfald af voldtægtssager - har de retsmedicinske fund en betydning?”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 96(3), s. 277–286. doi: 10.7146/ntfk.v96i3.71750.