Suominen, A. (2008) “Om giltigheten av ett rambeslut i europeisk straffrätt samt Lissabonfördragets inverkan på området för den europeiska straffrätten”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 95(2), s. 130–50. doi: 10.7146/ntfk.v95i2.71712.