Korsell, L. (2007) “Korruption, en fråga om ekonomisk och organiserad brottslighet?”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 94(3), s. 293–304. doi: 10.7146/ntfk.v94i3.71682.