Asks, B. (2007) “Riktlinjer för framtidens kriminalpolitik och för straffrättsliga reformer”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 94(1), s. 1–4. doi: 10.7146/ntfk.v94i1.71654.