Hofer, H. von (2006) “Ökat våld och/eller vidgade definitioner? En empirisk och teoretisk analys av den långsiktiga vålds-utvecklingen”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 93(2), s. 193–208. doi: 10.7146/ntfk.v93i2.71644.