Olaussen, L. P. (2006) “Mer utbredt aksept for fengselsstraff i den norske befolkningen”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 93(2), s. 160–180. doi: 10.7146/ntfk.v93i2.71642.