Olaussen, L. P. (2004) “Fruktbarhet sikres ved argumentasjon, ikke med erklæringer”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 91(5), s. 408–412. doi: 10.7146/ntfk.v91i5.71610.