Korsell, L. E. (2004) “Straff och sjåalvreglering mot brott i näringslivet”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 91(5), s. 349–367. doi: 10.7146/ntfk.v91i5.71606.