Lindgren, S.- Åke, Klette, H., Olesen, H. og Smith, P. S. (2004) “Boganmeldelser”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 91(4), s. 336–348. doi: 10.7146/ntfk.v91i4.71605.