Bragadóttir, R. (2004) “Udviklingen af de strafferetligt sanktioner i Island”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 91(2/3), s. 232–242. doi: 10.7146/ntfk.v91i2/3.71595.