Strandbakken, A. (2003) “Norsk kronikk”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 90(4), s. 237–286. doi: 10.7146/ntfk.v90i4.71571.