Åkerström, M., Mathiesen, C., Wandall, R. H., Clausen, S., Tallroth, P., Gottlieb, P. og Greve, V. (2001) “Boganmeldelser”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 88(4), s. 350–363. doi: 10.7146/ntfk.v88i4.71530.