Mathiesen, T. (2000) “Globaliseringen av kontroll: Fremveksten av registrerings- og overvåkningssystemer i Europa”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 87(3), s. 203–220. doi: 10.7146/ntfk.v87i3.71494.