Cornils, K. (1999) “Om lokalisering av brott på internet”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 86(3), s. 194–205. doi: 10.7146/ntfk.v86i3.71476.