Kaspersson, M. (1999) “Dödligt våld i Sverige och andra europeiska länder 1500-1800”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 86(2), s. 117–136. doi: 10.7146/ntfk.v86i2.71470.