Larsson, P. (1999) “Monstre, visst fins de”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 86(2), s. 105–116. doi: 10.7146/ntfk.v86i2.71469.