Asp, P. (1997) “Positiv generalprevention. Rapport från ett symposium i Uppsala”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 84(3), s. 195–203. doi: 10.7146/ntfk.v84i3.71436.