Olaussen, L. P. og Jon, N. (1995) “Summaries in English”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 82(4), s. 328. doi: 10.7146/ntfk.v82i4.71390.