Olaussen, L. P. (1995) “Voldskriminalitetens utvikling i de to siste tiårene”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 82(2), s. 97–116. doi: 10.7146/ntfk.v82i2.71370.