Nielsen, G. T. (1994) “Ærekrænkelser - behandles de groveste seriøst af myndighederne?”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 81(1), s. 99–110. doi: 10.7146/ntfk.v81i1.71335.