Klette, H. (1994) “Tingsrätternas straffmätningspraxis vid brott enligt BrB kap. 1 § och speciellt grov våldtäkt, 1989-92”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 81(1), s. 54–66. doi: 10.7146/ntfk.v81i1.71331.