Larsson, P. (1993) “Pedagogikkens inntog”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 80(1), s. 31–45. doi: 10.7146/ntfk.v80i1.71308.