Sevón, K. (1990) “Legalitet, effektivitet och legitimitet som kriterier för straffrättens normativa koherens”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 77(4), s. 304–328. doi: 10.7146/ntfk.v77i4.71253.