Nuutila, A.-M. (1990) “Mökligheten att handla annorlunda som en förutsättning för skyldansvar - syften och värderingar”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 77(4), s. 276–294. doi: 10.7146/ntfk.v77i4.71251.