Nuotio, K. (1990) “Förutsebarhetens betydelse inom Honkasalos läran om kausalitet i straffrätten”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 77(4), s. 260–275. doi: 10.7146/ntfk.v77i4.71250.