Bødal, K., Fridhov, I. M. og Hammerlin, Y. (1989) “Nordisk fengselsstatistikk”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 76(4), s. 247–265. doi: 10.7146/ntfk.v76i4.71223.