Helminen, K. (1989) “Behandlingen av anhållna och häktade - ändamål, innehåll och verkningar”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 76(2), s. 113–121. doi: 10.7146/ntfk.v76i2.71210.