Kveine, R. (1987) “Utvikling av konfliktrådene i Oslo”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 74(4), s. 331–341. doi: 10.7146/ntfk.v74i4.71182.