Rehof, L. A. (1987) “Straffeproces og den europæiske menneskerettighedskonvention”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 74(2), s. 141–151. doi: 10.7146/ntfk.v74i2.71174.