Grünefeld, B. og Noreik, K. (1984) “Brannstiftere”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 71(4), s. 388–402. doi: 10.7146/ntfk.v71i4.71057.