Peltoniemi, T. (1984) “Inställningen till familjevåld i Finland och Sverige”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 71(3), s. 329–334. doi: 10.7146/ntfk.v71i3.71051.