Jaakkola, R. (1984) “Veli Verkko och den första fasen i den finska kriminolo”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 71(3), s. 287–299. doi: 10.7146/ntfk.v71i3.71048.