Scheerer, S. (1984) “Avpenaliseringsteori”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 71(3), s. 273–286. doi: 10.7146/ntfk.v71i3.71047.