Svensson, B. (1984) “Kriminalitetsutvecklingen i Sverige 1950-1982 - Tendenser och förklaringar”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 71(2), s. 109–125. doi: 10.7146/ntfk.v71i2.71035.