Svensson, B. (1983) “Böter i stället för fängelse”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 70(2), s. 103–113. doi: 10.7146/ntfk.v70i2.71002.