Olaussen, L. P. (1982) “Selvrapportert utsatthet for kriminalitet”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 69(4), s. 178–197. doi: 10.7146/ntfk.v69i4.70974.