Koch, L. (1982) “Retspolitiske problemer - særlig med hensyn til kompetenceforhold - vedrørende beskyttelse og begrænsning af indsattes rettigheder under straffuldbyrdelse”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 69(2), s. 60–75. doi: 10.7146/ntfk.v69i2.70962.