Waal, H. (1982) “Virker lukkete institusjoner likevel?”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 69(1), s. 37–44. doi: 10.7146/ntfk.v69i1.70960.