Dahl, T. S. (1980) “Kvinner som ofre”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 67(1), s. 56–77. doi: 10.7146/ntfk.v67i1.70917.